Året som kommer vill jag få mer tid för mig själv. Andas lugnare. Tänka mer, reflektera. Inte agera på allt. Vara lite mer långsam. Sätta mina behov i centrum. Vara tydligare.

Önskar mig mer vänskap. Öppnare och djupare samtal. Ärligare. Men positivare. 

Annonser