Jag är stot över mig själv. Jag bryter mönster. Jag gör och säger det jag tycker är rätt. Jag är besvärlig och säger saker som ingen har sagt till dem förut. Det är verkligen en kulturresa. Jag driver den hela tiden framåt! Det är jag nöjd med, även om det i många fall också är rejält jobbigt.

Annonser