Jag sitter nu på flyget hem till Stockholm efter en dag i Luleå. Vi har haft väldigt bra diskussioner. Det har varit stort och smått, nu och framåt. Ibland har våra perspektiv varit samma, i många fall är våra utgångspunkter väldigt olika. Det är inte något som är rätt och fel, utan det berikar att diskutera.

Barnen är hos svärföräldrarna, och det har hänt det vi nog alla trodde. Otto har fått vattkoppor, men verkar ändå må bra. Det är – än så länge – helt okej att jag fortsätter min planerade arbetsvecka på resande fot. I morgon har vi stabsmöte i Gävle, därefter är det ledningsgruppsmöte i Gävle och på Arlanda och på fredag möte i Uppsala med en världsstjärna i orientering.

Vilka viktiga lärdomar kom till mig under dagen?

 • Jag behöver vara tydligare med hur min plan ser ut. Vad kommer fokus att vara under 2013, och vad kan affärsenheterna påverka och inte?
 • Varför är det viktigt att alla affärsenheter närvarar på kickoffen 7 mars?
 • Förklara exponeringsprocessen utifrån verkliga exempel. Våra goda exempel under hösten, och uppväxlade som ett superexempel.
 • Positionsförflyttningarna hos kommunikationsavdelningen. Hur gör i praktiken för att omsätta dem i den kulturresa som vi är mitt i?

Mina ståndpunkter under dagen har varit:

 • Fokus under 2013 blir att synliggöra affärerna genom att öka exponeringen.
 • Jobba mer planerat – mindre akut.
 • Kommunikationsplanera våra viktigaste affärer och kommunikationen kring dem.
 • Jobba med flödet och innehållet. Vi gör en effektkartläggning under 2013 för metria.se.

Varför är det viktigt med ett deltagande på kickoffen?

 • Vi vill förändra beteende, vi vill få folk att göra. Jag kommer inte att lösa detta själv, Jonny kommer inte lösa detta själv. Vi behöver samarbeta.
 • Är det enklare för er att sälja om fler vet vilka vi är?
 • Feedback på strategier? Vad behöver du konkret för att börja agera?
 • Öka medvetenheten om exponeringsprocessen och hur vi kan göra våra affärer till superexempel. Växla upp, i de kanaler som vi själva förfogar över.

Frågor att ta om hand

 • Vem skriver? Vilka lathundar finns för mig som medarbetare att använda? Vilken hjälp kan jag få av kommunikationsavdelningen?
 • Vad kan jag som affärsenhet påverka? Vad kan jag inte påverka?
 • Hur kan vi på affärsenheten bryta ner kommmunikationsstrategin?
 • Hur ska en kommunikationsplan se ut?
 • Vilka bilder vill ni ha när vi gör utskick?
 • Vilket urval ska vi göra? Vilka är de viktiga affärerna? Hur värderar jag mina 20 kommunikationsplaner?

Bra synpunkter från min konsult:

 • Vi behöver gå tillbaka till grunden, och göra det väldigt enkelt. Vi kan aldrig själva identifiera vår framgång. Det måste våra kunder göra.
 • Vi löser inte våra problem genom att bygga en ny webbplats, sätta upp ett nytt system.

Att ha med sig till ledningsgruppsmötet:

 • Kanalstrategin
 • Statistik på användning av sociala medier – trendlistan 2012
 • Ev. länkar till föredrag

 

 

Annonser