På tisdag har vi verksamhetsplanering. Vi ska planera året på kommunikationsavdelningen. Allt är mer eller mindre under uppbyggnad hos oss. En del rutiner finns förstås men många av dem härstammar från myndighetskulturen och en syn på kommunikation som något enkelriktat och inriktat på kampanj och annons. Det funkar i inte längre. Eller det har nog aldrig funkat. Hos oss gör vi affärer baserade på bra relationer med våra kunder, i mötet. Våra kanaler ska stötta det som vi säger och förmedlar i mötena. Den digitala dialogen också. Allt har sin grund i vilka vi är, vilka som är våra bra affärer och en kanalstrategi som hjälper oss att öka kontaktytorna på de ställen där våra viktiga och bra kunder finns.

Det här är dock en tvist som få i verksamheten har fattat. De ser inte heller vitsen av att det vi kallar sälj är viktigt för helheten, men också för hur vi uppfattas.

På tisdag och onsdag fortsätter jag diskussionen i gruppen och vi kommer överens om vilka projekt som är viktigast att vi gör 2013. En akutlista ska också skrivas och vi behöver börja prata om hur vi kommer bort i från en vardag med 80 % akut och 20 % planerat.

Annonser