I går arrangerade Gullers grupp ett frukostseminarie där Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation var inbjuden till att göra en framtidsspaning kring kommunikationsbranschen och kommunikatörernas roll. Klok man den där Jesper och skönt att i många avseende faktiskt känna igen sig.

Åtta trender i samhället:

 • Osäkerheten ökar (allt fler val att göra)
 • Ökad rörlighet (fler byter jobb, reser mer, byter partner)
 • Ökad internationalisering/nationalisering
 • Ökad individualisering
 • Ökad dividualisering
 • Ökad politisk konsumtion/socialt ansvarstagande.
 • Ökad segregation – ökade klyftor
 • Ökad trygghetsjakt (trygga relationer, ordning och reda, struktur)

Kommunikationsbranschen är en ung profession. Nu har de flesta ledningsgrupper förstått att kommunikation är viktigt.

Utvecklingen i branschen:

60/70-talet – medborgare upplyses, mkt enkelriktad kommunikation, masskommunikation

80/90-talet – marknadsprat, affärsnytta. Undersökningar överallt, planer görs och det utvärderas.

2000-talet – marknadsprat parellellt med samhällsprat. Att vara strategisk är inne – är ni strategiska? Målinriktat. Alla ska vara strateger – inte skriva och producera. Varumärke.

2010-talet – Sociala medier – det finns en övertro kring att sociala medier löser kommuniaktionsproblemen. Dialog, öppenhet, dela (share), involvering. —> allt handlar om kommunikation. Rollen är upphöjd. En expert på allt! Det sker också en sammansmältning. Det finns inga gränser mellan offentlig och privat. Funktionerna i organisationerna – HR/kommunikation/marknad kommer utmanas. Samarbetena ökar. Kommunikation blir nyckelord. Försök att slita sig loss från gamla traditionella identiteter. Forskningen inom marknadsföring, public relations, organisationskommunikation närmar sig samma kärna. Kaos. Etiska dilemman. Alla blir medieföretag.

Frågor att fundera krin

Var hamnar då kommunikationsfolket i detta? Jobbar vi med interna processerna, med opinionsbildning, med marknadsfrågor, med management…? Vad är vi bäst på? Vad bidrar kommunikationsavdelningen med, i den integrerade/totala kommunikationen? Vilken är kärnkompetensen?

Även strategitänket ökar i betydelse, för att påverka ledningsfrågor och beslutsprocessen. Ett bredare organisationstänk. Kommunikatörens roll hamnar ur teoretisk utgångspunkt mellan medie/kommunikationsvetenskap och företagsekonomi, och är i gränslandet där emellan.

Två nyckelbegrepp för framtiden

 • Co-production – samproduktion, involvering, deltagande, dialog, tvåvägsinformation. Att väva in de tilltänkta intressenterna i produktionen av kommunikationen. Bjud in i produktionen, låt de bära den. Exempel från nallebjörnsaffären utanför Tivoli. Där alla barn får skräddarsy och välja sin egen nalle. Detta är framtidens modell.
 • Kommunikativ punk – kommunikatörer är välutbildade, de bidrar, men var inte för snäll! Bli lite mer elaka. Stå upp för dina värderingar. Våga säg ifrån. Skrik som en punkare.

Utmaningar och slutsatser från stor undersökning

Här är de utmaningarna och slutsatserna från European Communicatioin Monitor (undersökning, 2000 respondenter)

 • Ökad upplevelse av etiska problem/dilemman.
 • Mer och mer problem att visa kommunikations strategiska betydelse. Hur gör man för att ta sig in?
 • Perfekta mätmodellen. Varför finns den inte?
 • Sociala medier – kommunikationsbranschen övervärderar sociala medier. Viktigt att inte negligera de traditionella medierna. Det blir ett cirkelresonemang – nyheten kommer från Twitter, coh därefter begräftas den i de tradiotionella medierna.
 • Coachning, utbildning, träning, ge råd till organsationen. Här har kommunikatörerna lite tid i praktiken.
 • Kvinnobransch – och kvinnor har svagare ledningsmandat än män. Men kvinnorna dominerar på utbildningarna.
 • Största brister upplever man att man har vad gäller management/organisations- och ledningsfrågor.

Avslutande råd:

 • Skaffa mer managementkompetens!
 • Var mer punkig!
 • Kom bort från planeringsträsket! Mer action! Våga stick ut!

Relevans?

Det var hög igenkänningsfaktor på allt det som sades. Skönt att känna att mina tankar och funderingar finns hos fler. Yrket blir större och bredare för varje dag. Hur ska vi lyckas leverera och behålla fokus? I morgon återkommer jag till hur jag tänker att vi ska göra, hos oss.

Det här var första steget i #blogg100. Jag är på gång, liksom många med mig http://bisonblog.se/2013/01/vi-som-ar-med-i-blogg100/. Kul!